Aarhus Filmværksted ønsker med vores talentudviklingsaktiviteter at fremme moderne udviklings- og produktionsformer inden for alle typer af levende billeder med respekt for hele holdet bag.

Aarhus Filmværksted ønsker ikke på nogen måde at støtte udviklings- og produktionsformer, hvori der indgår seksuelle overgreb, chikane, mobning, fysisk eller psykisk vold som ledelsesform. Vi anser ledelseskompetencer som en ligeså væsentlig del af talentudviklingen som kunstneriske og kreative evner.

Alle holdmedlemmer på produktioner støttet af Aarhus Filmværksted kan henvende sig i fortrolighed til produktionsleder Trine Hansen eller direktør Merete Stubkjær og indberette tilfælde af alle former for overgreb. Vi vil tilbyde et trygt og lukket rum til indberetningen, vejlede om mulige videre handlinger og i samråd med indberetter planlægge et videre forløb.

De danske filmorganisationer som Producentforeningen og Danske Filminstruktører samt scenekunstorganisationer har i samarbejde med Hartmanns udarbejdet en række anbefalinger. Anbefalingerne retter sig mod arbejdspladser. En filmproduktion skal betragtes som en arbejdsplads, selvom visse formuleringer i anbefalingerne kan opleves som irrelevante.

WeDo Hartmanns anbefalinger 

WeDo guide til ledere

Projekter støttet af Aarhus Filmværksted skal følge dansk lovgivning. Nedenstående er relevant lovgivning: