EMERGING PRODUCERS CO-PRODUCTION NETWORK

Emerging Producers Co-production Network er en sammenslutning af unge producertalenter fra Nordeuropa. Netværket arbejder på at skabe flere tværnationale samarbejder og gøre det nemmere for unge producere at finde produktionshjælp eller finansieringsmuligheder i andre lande. Målsætningen er at facilitere viden, forbindelser, finansiering, og at lave kreative udvekslinger og samarbejder mellem nordeuropæiske filmtalenter.  

Netværket blev stiftet af otte producere som deltog i Aarhus Filmværksteds Talent Camp, i november 2014.  Medlemmerne kommer fra Sverige, Norge, Danmark, Færøerne, Irland og Tyskland. Målet er at der løbende inkluderes flere producere fra andre lande og regioner. I et større netværk vil de enkelte producere kunne fungere som ambassadører for deres region.

Netværkets medlemmer mødes tre gange årligt til Talent Camps. Agendaen for disse møder er at diskutere netværkets udformning og aktiviteter, at medlemmerne deltager i diverse master classes og brancherelevante workshops, samt at netværket afholder både interne og offentlige pitching-events.

Disse Talent Camps foregår hver gang i et nyt nordeuropæisk land, samtidigt med en lokal filmfestival. Her igennem kan netværket få nye medlemmer og bekendtskaber samt få indblik i filmmiljøet i andre lande og regioner.

Ved at afholde Camps samtidigt med en festival er der også mulighed for at medlemmernes film kan blive screenet, at netværket kan blive promoveret samt at netværket kan afholde paneldebatter eller artist talks med medlemmerne.

Intentionen er at netværksorganisationen særligt skal markere sin tilstedeværelse ved større filmfestivaler som Nordisk Panorama, Dublin Film Festival, CPH:DOX, Berlinalen og Göteborg Film Festival.