En intens produktionscamp i Palæstina for instruktører, fotografer og klippere. 

Er du en instruktør, fotograf eller klipper, under 35 år og interesseret i at lave dokumentarfilm i Palæstina til december? 

Empowering Storytellers er en filmproduktionscamp for instruktører, fotografer og klippere fra Danmark, Norge og Palæstina. Campen vil finde sted d. 2. december til d. 20. december 2018 i Ramallah, Palæstina.  
Formålet med campen er at skabe muligheder for nordiske og palæstinensiske filmskabere, til at udvikle samarbejder og palæstinensiske historier. Resultatet vil være 4 dokumentarfilm. Filmskaberne må selvstændigt organisere og tilrettelægge produktionerne. Deltagerne vil blive inddelt i 4 teams hvor de palæstinensiske deltagere vil hjælpe de nordiske med at udforske de ukendte territorier og samarbejde med de lokale. Filmene vil blive distribueret til filmfestivaler, sociale medier og blive screenet ved særlige arrangementer i Danmark og Palæstina.    

Filmskaberne vil i løbet af opholdet deltage i workshoppen "Den personlige metode" med Torben Simonsen fra dokumentarlinjen på Den Danske Filmskole. Yderligere vil der være oplæg med med palæstinensiske filmskabere og branchefolk, samt  fælles udflugter i området, for at inspirere filmskaberne og styrke deres bevidsthed omkring kulturen og de forskellige situationer i Palæstina. 

Der er en egenbetaling på 2500 dkr. (335€) for at deltage. Udgifter til transport og overnatning vil blive dækket, mens der udbetales et dagligt bidrag til forplejning. Teknisk udstyr vil blive tildelt af dit lokale filmværksted.  

DEADLINE 1. OKTOBER ANSØG HER. Du vil modtage svar på din ansøgning senest 7 dage efter indsendelse.

EMPOWERING STORYTELLERS er skabt af FilmLab:Palestine, Det Danske Hus i Palæstina, IMS, Mellemfolkeligt Samvirke, Mediefabrikken i Oslo og Aarhus Filmværksted.

 

 

ENGLISH VERSION:

An intense film production camp in Palestine for directors, photographers and editors.

Are you a director, photographer or editor, under 35 and interested in making a documentary film in Palestine this winter?

Empowering Storytellers is a film production camp for directors, photographers and editors from Denmark, Norway and Palestine. The camp will take place from the 2nd of December until the 20th of December 2018 in Ramallah, Palestine.

The purpose of the camp is to create possibilities for Nordic and Palestinian filmmakers to develop cooperations and Palestinian stories. The outcome will be 4 documentaries. The filmmakers must independently organize and carry out the productions. The participants will be divided into 4 teams, where the Palestinian participants will help the Nordic participants to explore the unknown territories and to cooperate with the community. The films will be distributed to film festivals, social media and be screened at selected venues in Denmark and Palestine.

During the stay the filmmakers will participate in the workshop "Personal Method" by Torben Simonsen from the documentary line at The National Film School of Denmark.
Furthermore, there will be lectures with Palestinian filmmakers and industry people, and common excursions in the area, to inspire the filmmakers and increase their awareness about the culture, and the different situations in Palestine.

There is a payment of 2500 dkr. (335 €) to participate. The costs of transportation and accommodation will be covered and the participants will receive a daily contribution to living expenses. Equipment will be provided by your local film workshop.  

DEADLINE 1st of October. PLEASE APPLY HERE.

You will get a response to your application within a week from this date. 

EMPOWERING STORYTELLERS is created by FilmLab:Palestine, The Danish House in Palestine, IMS, Action Aid, Mediefabrikken in Oslo and Aarhus Film Workshop.

* Norwegian participants must be selected by their local film workshops.