Konsulentens arbejde

FILMKONSULENTEN PÅ AARHUS FILMVÆRKSTED

Filmværkstedet udpeger eksterne filmkonsulenter til at træffe afgørelse i sagsbehandlingen af produktionsstøtteordningen samt give kunstnerisk vurdering i sagsbehandlingen af færdiggørelsesstøtteordningen.
 
For at sikre diversitet i de kunstneriske vurderinger i sagsbehandlingen udpeges årligt en ny filmkonsulent til de 4 årlige ansøgningsrunder.
 
Filmkonsulenterne udpeges på grund af deres virke og erfaring i den professionelle filmbranche.
 

HVAD GØR KONSULENTEN?

Konsulentens arbejde er i meget høj grad præget af den direkte kontakt med ansøgeren, så de kan indgå i tæt dialog om den kunstneriske udvikling af filmprojekter. Dialogen mellem ansøger og konsulenten tager udgangspunkt i projektets styrker og potentialer, svagheder og udfordringer.

Konsulenten stiller spørgsmål til projektet og peger på svagheder og problemer, men kommer i udgangspunktet ikke med konkrete løsningsforslag. Det er op til ansøgeren at afgøre, hvordan de påpegede problemer og udfordringer skal løses.

En ansøgning vurderes i første omgang ud fra indholdet og det kunstneriske potentiale af idé og historie. Der foretages samtidig en vurdering af potentialet hos de personer, der ønsker at realisere idéen.

Langt størstedelen af filmkonsulentens arbejde består i at læse ansøgninger og manuskripter. Konsulenten skriver motiverende tilsagn eller afslag på ansøgningerne og holder møder med de ansøgere, der går videre i første runde.

Tilsagn og afslag indeholder konsulentens bevæggrunde for at støtte eller give afslag til projektet. Der redegøres for projektets indhold, dets stadie i udviklingsprocessen, og der foretages en vurdering af såvel projektets som de kreative nøglepersoners kunstneriske potentiale.