Nyhedsarkivdetaljer

Aarhus Filmværksted søger konsulent for 2023

 

Aarhus Filmværksted er et åbent filmværksted med den hovedopgave at hjælpe nye filmtalenter i deres faglige og kunstneriske udvikling – med det primære formål, at de finder en videre vej ind i uddannelse eller beskæftigelse i filmbranchen.  

Det gør vi ved at invitere til inspirerende workshops, masterclasses, netværksarrangementer og camps – og ved at tildele ca. 40 støtter årligt

Vi søger nu en deltidskonsulent på en 1 årig kontrakt med ansættelse fra den 1. januar 2023.

Filmkonsulentens primære opgave er at tildele støtte og udvikle projekter. Afgørelserne skal bidrage til Aarhus Filmværksteds overordnede støttepolitik, som er formuleret i samarbejde med fondens bestyrelse og Fonden Filmtalent. Støtte tildeles på baggrund af en kunstnerisk vurdering og en vurdering af ansøgernes potentielle talent, foretaget af filmkonsulenten i samarbejde med Aarhus Filmværksteds direktør, produktionsleder og tekniske koordinator.

Konsulentens arbejde består bl.a. i at varetage:

 • 4 ansøgningsrunder med ansøgningsfrist i februar, maj, august og november med normalt 20-30 ansøgninger, hvoraf et antal, normalt 12-14 projekter, går videre i et udviklingsforløb, inden konsulenten indstiller ansøger til støtte eller afslag.
 • Udarbejdelse af skriftlige uddybende afslag eller tilsagn.
 • Løbende dialog med de kreative kræfter på de støttede projekter og gennemsyn af råklip.
 • En fast månedlig arbejdsdag på værkstedet, hvor konsulenten er tilgængelig for booking af møder med talenterne.
 • Deltagelse i arrangementet ”Mød Konsulenten” en gang i kvartalet op til ansøgningsfristerne
 • Opsøgende talentudviklings aktiviteter samt ajourføring af status for støttede projekter

Datoerne for ansøgningsrunderne ligger fast, mens planlægningen af de øvrige aktiviteter i højere grad kan tilpasses.

Filmkonsulenten skal:

 • have lyst til og interesse for at indgå i udviklingsforløb og følge talenterne bag projekterne med en pædagogisk tilgang og en forståelse for kreative processer.
 • have erfaring med udvikling af filmiske projekter som producer, klipper, instruktør eller lignende og kende den terminologi, der anvendes om drama, karakterudvikling, filmisk metode osv. i den professionelle branche indenfor genrerne dokumentar, fiktion, serier og eksperimenterende fortælleformer
 • kunne analysere filmiske projekter i forhold til ansøgers og holdets kompetencer, talent og erfaring
 • have gjort sig overvejelser over metoder og sprog i mødet med ansøger, i udviklings- og mentorprocesser og ved gennemsyn af projekter i produktion

Aarhus Filmværksted tilbyder en arbejdsplads der:

 • arbejder med fremtidens filmtalenter
 • er uformel, fleksibel og travl med sjove kolleger, der alle brænder for arbejdet med talenterne.
 • samarbejder med Filmværkstederne i Odense, København og Viborg, gennem Fonden Filmtalent
 • er del af det producerende filmmiljø i Århus via vores beliggenhed i Filmby Aarhus

Ansættelsesforhold:

Der er tale om en deltidsstilling, der kan kombineres med andet arbejde. Løn efter aftale. Tiltrædelse 1. januar 2022.

Ansøgningsfrist 31. oktober kl. 12. Ansøgningen samt CV sendes til ms@afv.dk

Yderligere oplysninger kan fås hos direktør for Aarhus Filmværksted, Merete Stubkjær på 20331106/ ms@afv.dk

Mere information om Aarhus Filmværksteds støtteordninger findes her https://www.afv.dk/hjem.html

 

Aarhus Filmværksted opfordrer alle kvalificerede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge den ledige stilling. Læs mere om Aarhus Filmværksted på www.afv.dk.

 

Go back