Nyhedsarkivdetaljer

Aarhus Filmværksted søger ny direktør

Direktør for Aarhus Filmværksted 

Aarhus Filmværksted, som ønsker at være et kraftcenter for talentudviklingen i den danske film- og medieverden, søger en ny direktør. Direktøren fungerer som daglig leder for værkstedet, som drives med støtte fra Det Danske Filminstitut og Aarhus Kommune.

Værkstedets formål er at identificere og udvikle filmtalenter samt at sikre et miljø til udviklingen af filmiske genrer og udtryksformer.

Den nye leder er:

 • Filmfagligt engageret og erfaren inden for talentudvikling
 • I stand til at formulere og omsætte visioner til resultater
 • Opsøgende i forhold til lokale, nationale og internationale samarbejdsaftaler
 • Handlekraftig i beslutningsprocesser
 • Dygtig til at navigere i det kulturpolitiske farvand
 • I besiddelse af et stærkt brancherelateret og kunstnerisk netværk

Den nye leder har:

 • Erfaring med at lede en politisk styret organisation
 • Erfaring fra foreningsuddannelserne og/eller fra filmværkstederne
 • Evne til at sparre fagligt med medarbejdere der er selvledende (der er pt. seks ansatte)
 • Fokus på at sikre at samtlige økonomiske dispositioner kommer talentudviklingen og filmværkstedets brugere til gode
 • Lysten og evnerne til at være mentor og vejlede talenterne i øjenhøjde
 • Evne til at udvikle og styrke værkstedet gennem opsøgende arbejde – og til at finde finansiering til det

Hovedopgaver:

Den gode udvikling, som Aarhus Filmværksted er i, skal fortsættes. Lederen skal gennemføre et antal ansøgningsrunder hvert år, samt sikre støtten til de projekter, der opnår bevilling. Lederen skal sidde i bestyrelsen for fonden for Filmtalent sammen med de øvrige filmværksteder, og der skal forhandles om en flytning til havnen i Filmby Aarhus.

Lederen er ansvarlig for økonomistyring, tegner AFV udadtil og sikrer en professionel PR og kommunikation. Lederen fungerer endvidere som direktør for Fonden Aarhus Filmværksted. Der lægges desuden stor vægt på, at lederen i rollen som ankermand for vækstlaget har en vision for talentudviklingen og kan positionere AFV i den danske film- og medieverden.

Vi tilbyder:

 • Mulighed for at sætte sit præg på den fremadrettede talentudvikling inden for dansk film
 • Mulighed for at præge værkstedets indsatsområder i forhold til egne kompetencer og interesser
 • Mulighed for at være en del af den store, samlede kulturelle indsats, der er i regionen, bl.a. i forbindelse med Kulturhovedstad 2017
 • Gode filmfaglige og kulturelle netværksmuligheder
 • En velfungerende arbejdsplads i et dejligt miljø

Ansættelses vilkår og ansøgning

Direktøren ansættes af Bestyrelsen for Fonden Aarhus Filmværksted for en periode på fem år med mulighed for forlængelse. Løn efter kvalifikationer. Udover grundlønnen kan en resultatløn forhandles. Dagligt arbejdssted er på Godsbanen i Aarhus, og der er bopælspligt i Østjylland efter prøveperiodens udløb.

Tiltrædelse d. 01.08.2016

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til bestyrelsesmedlem Ellen Riis: ellen@basmatifilm.dk /87550561, produktionsleder Trine Hansen: tha@afv.dk/60297588 eller nuværende leder Morten Hartz Kaplers: m@afv.dk/60297595 mellem 09.00-15.00. 

Vi beder alle ansøgere udarbejde et udkast til en vision for Aarhus Filmværksted på maksimalt 1 A4 side.

Visionen sendes sammen med en motiveret ansøgning, CV samt eventuelle bilag til job@afv.dk

Ansøgningsfristen er mandag den 06.06.2016 kl. 12.00

Aarhus Filmværksted opfordrer alle kvalificerede til at søge stillingen uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold. 

Go back