Nyhedsarkivdetaljer

Afskedsreception for Morten Hartz Kaplers

 

Efter 3 års intensiv indsats som direktør for Aarhus Filmværksted er det blevet tid til at tage afsked med Morten Hartz Kaplers.

I løbet af den 3-årige periode har Morten Hartz Kaplers formået at positionere Aarhus Filmværksted centralt i det nationale og det internationale arbejde med filmtalenter.

Morten har særligt realiseret sit syn på Aarhus og omegn som port til resten af verden gennem etableringen af Screen Talent Europe, som er et netværk af filmværksteder og mediecentre i Danmark, Sverige, Norge, Færøerne, Tyskland, Frankrig, Irland og Nordirland.

Det overordnede formål med Screen Talent Europe er at give nordeuropæiske filmtalenter et tværnationalt samarbejdsnetværk, hvor de kan søge støtte, komme i udveksling og få hjælp til at co-producere i andre lande.

Mortens fokus på at udvide filmtalenternes muligheder gennem internationale netværk har herudover udmøntet sig i organiseringen af Talent Camps i bl.a. Irland, Palæstina og på Færøerne – hvor danske instruktører, producere og klippere har fået til opgave at gå sammen med filmtalenter fra de pågældende lande om at producere film. Herudover er der etableret muligheder for, at værkstedets brugere har kunnet søge om residency ophold i Skt. Petersborg, Palæstina og Frankrig.

Udover de internationale tiltag har Mortens betydelige drivkraft på lokalt såvel som nationalt plan medført, at ansøgningsvilkår og produktionsmuligheder er blevet markant forbedret i perioden. Der er blevet indført mulighed for at søge om kontantstøtte – ligesom filmtalenternes ansøgninger nu bliver behandlet af professionelle konsulenter fra den etablerede filmbranche. Morten har herudover taget initiativ til en lang række workshops og uddannelsesprogrammer, som har været velbesøgt af brugere fra såvel Aarhus som resten af landet.

Samtidig har Morten udviklet og forhandlet vilkår for filmværkstedernes indgåelse i Filmtalent, som er en nyoprettet fond, der skal styrke den nationale talentudvikling i filmbranchen gennem et tættere og mere forpligtende samarbejde mellem de eksisterende filmværksteder i København, Odense, Viborg og Aarhus.

Ikke mindst har værkstedet i perioden oplevet en væsentlig økonomisk vækst, som har medført udvidelse af aktiviteter, forøgelse af medarbejderstab samt nyanskaffelser af filmudstyr til vores brugere.

Aarhus Filmværksted siger tak for indsatsen til Morten, hvis ildsjæl vi håber at støde på i andre sammenhænge – og hvis stærke ambitioner og lyserøde shorts, vi helt sikkert kommer til at savne på kontoret og i miljøet omkring Aarhus Filmværksted.

Morten udtaler i forbindelse med sin afskedsreception: ”Jeg vil ikke have blomster, jeg vil kun have penge”.

Receptionen foregår den 18/8 kl. 15-17 i Aarhus Filmværksteds lokaler på Skovgaardsgade 3, hvor Aarhus Filmværksted byder på bobler og mulighed for at sige farvel til Morten Hartz Kaplers – og goddag til ny direktør: Aage Rais-Nordentoft.

Go back