Nyhedsarkivdetaljer

COVID-19 Støttepulje til udgifter

Vilkår for Covid-19 Støttepulje


Dette er en særpulje fra Fonden Filmtalent, der uddeles af de enkelte filmværksteder.

 Formålet med støtten er at dække nogle af de Covid-19 relaterede ekstraudgifter i forbindelse med produktion, så som:

-        En Covid-19 repræsentant – bespisning, transport - dog ikke evt. løn

-        Transport

-        Hygiejne – håndsprit, handsker, mundbind, dragt, visir

-        Indkvartering

-        Forplejning

 

For at kunne vejlede under produktionen skal Covid-19 repræsentanten orientere sig om:

-        Retningslinjer fra Sundhedsmyndighederne

-        Politiets retningslinjer ved optagelse på offentlige steder

-        Fødevarestyrelsens retningslinjer ved bespisning

-        Arbejdstilsynet for information om Covid-19 og arbejdsmiljø

 

Sammen med produceren, skal Covid-19 repræsentanten tilrettelægge optagelserne således, at smittespredning undgås.

Støtten kan søges af alle, der har opnået Produktionsstøtte.

Støtten ansøges via et skema på værkstedets website og behandles løbende.

 

Ansøgningen skal indeholde:

- Produktionsnummer

- Arbejdstitel

- Navn på støttemodtager

- Navn og kontaktoplysninger på Covid-19 repræsentant
Orientering om COVID-19-foranstaltninger under produktionen

- Budget 

 

Værkstedets direktør behandler ansøgningen – og hvis ansøgningen er fyldestgørende, fremsendes støttetilsagn til underskrift.

Støtten er en kontantstøtte på max. 2.500 kr.

Støttetilsagnet skal være underskrevet, inden støtten kan udbetales.

Støttemodtager forpligter sig til at følge retningslinjer for støtten.

Støttemodtager skal holde værkstedet løbende orienteret om projektets forløb.

Regnskab indsendes til værkstedet ved optagelsernes afslutning. Regnskabet skal være underskrevet og kopier af kvitteringer skal vedhæftes.

 

Søg støtte fra Covid-19 puljen her

Go back