Nyhedsarkivdetaljer

Filmkomponister på Besøg

 

Super8 og Aarhus Filmværksted inviterer til oplæg om alt hvad du skal vide om filmmusik og brugen af musik i film! Det foregår den 1/11 - 2018 kl. 14-16 i Super8s lokale i Hovedbygningen, Skovgaardsgade 3F, 8000 Aarhus C. Arrangementet er gratis, men tilmelding er nødvendig, da der er begrænsede antal pladser. Du tilmelder dig her.

 

Vi får besøg af to erfarne filmkomponister: 

Nicklas Schmidt
Jesper Hansen 

I et to timers forløb, og med masser af plads til at få svar på jeres egne spørgsmål, vil Nicklas og Jesper komme rundt om følgende emner:

 

- Hvad kan en filmkomponist tilføre dit projekt? 

- Hvordan forløber samarbejdet med filmkomponister – og hvem på holdet arbejder typisk sammen med komponisterne
- Økonomi – hvad koster det at få musik på din film. Fra gratis til Hollywood
- Den gode kontrakt (bare sådan, at I ikke bliver uvenner…) 
- Ret og rettigheder – og betaling af samme
- Cue-sheets og anden rapportering - i Danmark, i Europa og i den store verden

 

Rundturen til uddannelserne er arrangeret af Brancheklubben for Film og Mediekomponister, et netværk finansieret af Kodas Kulturelle Midler. Et af formålene for Brancheklubben for Film og Mediekomponister er følgende: BFM ser det også som vigtigt, at vi er med til at styrke dialogen med fremtidens instruktører, producenter og klippere. Formålet er at få en øget gensidig respekt imellem faggrupperne med et forstærket kunstnerisk udtryk for øje.

 

Måske kender du også nogen, der kender nogen, som kunne være interesseret i at være en del af dette arrangement. Fortæl dem gerne, at turen er følgende:

 

Tir 30. oktober kl. 18-20: Filmværkstedet København
ons 31. oktober kl. 14-16: Odense Filmværksted med gæster fra 18 frames

ons 31. oktober kl. 20-22: The Animation Workshop, Viborg

Tors 1. november kl. 14-16: Aarhus Filmværksted og Super 8
tors 1. november kl. 20:22: European Film College, Ebeltoft

 

Se mere på filmkomponister.dk

 

***

IN ENGLISH


Super8 and Aarhus Filmworkshop welcomes everyone who wants to hear all about scoremusic and the use of music in medias. The talk takes place on the 11th of November from 14-16 at Super8/Aarhus Filmworkshop - Skovgaardsgade 3F, 8000 Aarhus C. The event is free of charge, but you need to sign up, as seats are limited. Sign up here

 

Two experienced film composers will pay us a visit:

Nicklas Schmidt

Jesper Hansen

 

In a two-hour course, and with plenty of room to answer your own questions, Nicklas and Jesper will guide us through the following topics:

- How can a score composer enrich your project?

- How is the typical collaboration with filmcomposers progressing - and who in the filmproduction team are most likely to work with the composers

- Economy - what does it cost to get your own music to your movie. From free to Hollywood

- The good contract (just in case – so you don’t end up in court...)

- copyrights - and paying for the use of the music

- Cue sheets and other reporting - in Denmark, in Europe and in the big world

 

The tour is arranged by Danish Film & Media Composers, DFMC, a network funded by Koda Cultural Resources. One of the purposes of the Danish Film & Media Composers, DFMC is to strengthen dialogue with future film-creators and thereby increasing the mutual respect between film-professionals.

 Maybe you also know someone who knows someone who might be interested in being part of this event. Please pass on information about the tour:

 

Tue 30th of October 18-20: Copenhagen Film Workshop

Wed 31st of October 14-16: Odense Filmværksted with guests from 18 frames

Wed 31st of October 20-22: The Animation Workshop, Viborg

Tors November 1st at 14-16: Aarhus Filmworkshop in collaboration with Super 8

Thursday November 1st at 20:22: European Film College, Ebeltoft

 

See more at filmkomponister.dk

Go back