Nyhedsarkivdetaljer

Filmsamarbejde med Palæstina

Nyt filmsamarbejde med Palæstina

 

Den originale artikel er lånt fra dfi.dk, hvor du også kan kommentere på artiklen.

 

 

UDVIKLING. Palæstina arbejder på at åbne landets første filmværksted, der skal være en platform for den lokale filmkultur og filmindustri. Det sker med dansk hjælp.

Filmlab_Palestine_personer

Instruktør Hanna Atallah har taget initiativ til Filmlab: Palestine. Til højre strategikonsulent Jumana Khoury.

Palæstinensisk film har et godt ry ude i verden med en stærk repræsentation på alverdens festivaler. Men Palæstina har ingen platform for filmskabere. Det er ikke blot et spørgsmål om økonomi; der mangler også infrastruktur, og der mangler viden.

Få områder bliver dækket så intenst i verdenspressen, men manglen på ressourcer gør det svært for palæstinenserne at fortælle deres egen historie. Morten Hartz Kaplers, leder af Århus Filmværksted, fortæller: "Palæstinenserne mangler særligt udstyr til post-produktion, men de har til gengæld virkelig nogle stærke historier at fortælle."

Den palæstinensiske filmskaber Hanna Atallah har derfor taget initiativ til Filmlab: Palestine med base i Ramallah, og sammen med to kollegaer tog han i januar turen til Danmark for at lære mere om filmværksteder, udvikling af filmkultur og opbygningen af en filmindustri. Det er der blandt andet kommet en konkret samarbejdsaftale ud af.

Opbygningen af et filmmiljø

Filmlab: Palestine står bag festivalen "Days of Cinema" i hjemlandet, og det var ligeledes her, de lancerede deres filmværksted. I begyndelsen har man søgt inspiration og sparring i Danmark, og projektet er endnu i en forberedende fase, hvor helt konkrete ting først skulle på plads: Kommunen i Ramallah har nu stillet en nyistandsat bygning til rådighed i den gamle bydel og betaler blandt andet for husleje de næste tre år, hvilket får stor betydning for stedets fremtid.

Efter besøget i Danmark er man nu ved at have udarbejdet strategiplanen. Denne indledende fase skal følges op af det afgørende arbejde med at skaffe finansiel støtte til driften, herunder udstyr, medarbejdere og lærerkræfter samt etablering af både regionale og globale partnerskaber – herunder med Danmark.

"Vi er glade for, at CKU (Center for Kultur og Udvikling, red.) gav os støtte, så vi nu kan arbejde på vores strategi for de næste tre år," fortæller Hannah Atallah og fortsætter:

"Vi havde også brug for nogen med professionel ekspertise, der kunne fortælle, hvordan man starter et filmværksted, og hvordan man opbygger et stærkt filmkulturelt miljø – både for den professionelle filmbranche, de nye talenter, børn og unge, det lokale community og for Palæstina i det hele taget. Man kan have et hav af idéer, men der er brug for konkret viden og know-how for at kunne fokusere alle disse idéer og gøre dem operationelle."

Dansk konsulenthjælp

Denne viden har de nu fået med konsulenthjælp fra især Charlotte Giese fra Det Danske Filminstitut og Morten Hartz Kaplers, der er leder af Århus Filmværksted. De har været på research og arrangeret seminarer for den professionelle filmindustri, kulturelle aktører og Kulturministeriet på Vestbredden.

Morten Hartz Kaplers fortæller: "Det er vigtigere end nogensinde før at have et internationalt netværk, og det arbejde skal startes, mens talenterne er på filmværkstederne. Man skal kunne oparbejde et netværk, før man er fuldt professionel."

Charlotte Giese og Morten Hartz Kaplers har også arrangeret besøgsprogrammet for palæstinenserne i Danmark, hvor agendaen blandt andet indeholdt møder med Den Danske Filmskole, International Media Support og CHP:DOX.

De to har bidraget med strategisk viden og konkrete erfaringer på det filmkulturelle område såvel som på talentområdet, både fra dansk og europæisk kontekst samt fra globale partnerskabsprogrammer i eksempelvis Uganda, Libanon og Brasilien.

Århus Filmværksted har været helt nede i detailrådgivningen: hvilket udstyr er der brug for på et effektivt filmværksted, hvor mange film kan man producere inden for et år med et bestemt budget og antal medarbejdere etc.

Som medlem af regeringens Internationale Kulturpanel har Det Danske Filminstitut haft et naturligt fokus på samarbejdet med partnere i Mellemøsten og på indsatser, der også har børn og unge som målgruppe.

Filmlab_Palestine_ramallahLokaler sættes i stand til Filmlab: Palestine i Ramallahs gamle bydel.

Behov for permanent løsning

Atallah understreger den nuværende mangel i Palæstina på et sted, hvor filmskabere kan mødes og udveksle idéer. Han underviser lokale talenter gennem workshops over kort tid, men mange dygtige filmfolk falder fra. Derfor er der brug for en mere permanent løsning, som giver mulighed for at samle kræfterne, og for at den professionelle ekspertise, talenterne og historierne udvikles i Palæstina af palæstinenserne.

Atallah nævner desuden den store interesse fra filmskabere, der kommer udefra for at producere film om Palæstina, hvorfor det vil være formålstjenstligt at have et stærkere fundament for samarbejde.

I øjeblikket varetager universitetet arbejdet med filmundervisning i Palæstina, hvor det behandles på linje med andre medier. Ramallah er imidlertid ét af de få steder, der prioriterer kulturudvikling, hvorfor det nu er besluttet at etablere et sted for de visuelle kunstarter.

Det fortæller Fatin Farhat, forsker og kulturel operatør i kommunen Ramallah, der har arbejdet for tilblivelsen af sådan et sted gennem mange år.

Åbne for internationalt samarbejde

Jumana Khoury har en baggrund i psykologi men har i årevis hjulpet både virksomheder og organisationer med at udvikle strategier og designe programmer af forskellig art. Hun bruger nu sin viden til fordel for opbygningen af Filmlab: Palestine, men hun understreger, at filmværkstedet skal være non-profit og ikke-kommercielt.

Jumana Khoury forklarer, at man arbejder inden for fire overordnede målsætninger:

"Vi vil skabe et rum for filmskabere, hvor de kan mødes og udveksle idéer; vi vil give adgang til udstyr og kapacitetsopbygning; vi vil skabe større volumen i palæstinensisk filmproduktion og dermed på sigt også bidrage til at styrke grundlaget for en professionel industri; slutteligt vil vi fremme film som kunstform for offentligheden og det palæstinensiske samfund som helhed. Vi arbejder således for at skabe oplevelser for den palæstinensiske filmbranche og offentlighed gennem international erfaring."

Ramallah er venskabsby med Aarhus, ligesom den i øvrigt er det med byer som Paris og Trondheim, og flere steder søger man internationale samarbejder.

Aftale med Århus Filmværksted

Nu er en koproduktionsaftale blevet underskrevet mellem Århus Filmværksted og Filmlab: Palestine. Det glæder lederen af Århus Filmværksted, Morten Hartz Kaplers: "Det er første gang, at Danmark overhovedet laver en aftale med et mellemøstligt land. Århus Filmværksted fordobler så at sige sin værdi – og det koster os ikke noget."

Han fortæller, at palæstinenserne dermed kommer til at deltage i danske koproduktioner, medens man på Århus Filmværksted lader sine talenter koproducere med palæstinensiske filmskabere. I løbet af 2015 vil man ligeledes tilkoble en såkaldt "residency-aftale", der betyder, at kommunerne i de to lande stiller boliger til rådighed til hinandens talenter.

Kaplers forklarer endvidere, at han forventer at se mange danske dokumentarister i Palæstina, om end samarbejdet netop er til for alle typer film. Optimismen er stor hos lederen af Århus Filmværksted: "Vi er stærkt overbeviste om, at mange får professionel distribution af de film, der bliver skabt gennem samarbejdet."

Go back