Nyhedsarkivdetaljer

Open Call til unge danske filmskabere Ansøgningsfrist 20/2

 

Er du filmskaber og interesseret i at lave dokumentarfilm med flygtninge?

Aarhus Filmværksted faciliterer en intens filmcamp, hvor fem unge filmskabere får mulighed for at flytte ind på Jelling asylcenter i 10 dage og lave film sammen med fem flygtninge.

Campen er et filmisk eksperiment, hvor du sammen med en flygtning vil skulle skabe en dokumentarfilm. Som en kontrast til mediernes måde at iagttage flygtninge på, skal du sammen med et menneske, der selv søger asyl i Danmark i dette øjeblik, eksperimentere med at udvikle og skabe en film. Tesen er at I sammen kan fortælle relevante og nære fortællinger, der ikke blot betragter den flygtede ude fra, men også giver et blik indefra. Resultatet vil være fem korte dokumentarfilm. Du skal derfor have lyst til at være kreativ sparringspartner med din makker på asylcentret og fungere som med -producer/-instruktør.

Vi søger modige og nysgerrige filmskabere, der har lyst til at lege med fortællingerne på et af de steder meget få danskere nogensinde sætter deres ben, nemlig på et asylcenter.

Asylansøgeren skal ikke nødvendigvis være medvirkende i den film, I skaber. Men kan være både foran og bagved kameraet. Vi er åbne for mange forskellige konstellationer i jeres filmiske samarbejde, hvor du kan få mulighed for både at være idemager og medfortæller. Det vigtigste er, at du ønsker og formår at lytte ind i et andet menneskes fortællinger. Ikke for at afbillede dennes fortælling i din rammesætning, men for at lade dette menneske sætte rammen sammen med dig.

Vi betragter altså asylansøgeren som en fortællende kraft bag filmen og ikke kun som mulig medvirkende. Vi betragter dig som en redaktionel og kreativ sparringspartner i kraft af din filmfaglighed og dit kunstneriske know how.

Vi opfordrer både filminstruktører, fotografer, klippere, billedkunstnere, visuelle antropologer eller andre filmskabere, der arbejder i spændingsfeltet mellem det sociale, det æstetiske og det fortællende til at søge om deltagelse.

I løbet af opholdet vil filmskaberne deltage i forskellige film og klippekurser. Filmene vil efterfølgende blive screenet ved særlige arrangementer i Danmark.

Det er gratis at deltage og udgifter til transport, mad og overnatning vil blive dækket under hele opholdet. Filmudstyr vil blive tildelt af Aarhus Filmværksted.

Program:

  • Introduktionsweekend i Aarhus, hvor danske filminstruktører mødes d. 25. - 26. marts
  • Ophold på Jelling Asylcenter: Konceptudvikling & filmproduktion d. 7. - 17. april. 
  • Første gennemklipning d. 20. - 24. april
  • Postproduktion mellem d. 28. - 7. maj
  • Der vil være en filmvisningsturne i efteråret 2017.

Deadline for ansøgningen er d. 20. februar kl 12.

Du får svar senest d. 23. februar.

Ansøgningen skal indeholde:

  • en motiveret ansøgning (max en a4 side)
  • dit CV og et billede af dig selv
  • en fotoserie under overskriften: ”en fremmed” bestående af 3 stillfotos.
  • email, telefon og folkeregisteradresse skal fremgå klart af ansøgningen

Du kan indsende din ansøgning her.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Laura Vilsgaard på 60297586.

Projektet er skabt af Aarhus Filmværksted, Jelling Asylcenter og Other Story.

"Med Fælles Stemmer" er desuden støttet af Interkulturelt Center og SmukFonden.

 

Go back