Screen Talent Europe

SCREEN TALENT EUROPE

Screen Talent Europe er et netværk af filmværksteder og mediecentre i Danmark, Sverige, Norge, Færøerne, Tyskland, Holland, Grønland, Frankrig og Irland.
Det overordnede formål er at give nordeuropæiske filmtalenter et tværnationalt samarbejdsnetværk, hvor de kan søge støtte, komme i udveksling og få hjælp til at co-producere i andre lande.

Hvert år produceres omkring 250 europæiske film, skabt gennem internationale co-produktioner. Det udgør hele 40% af alle de spillefilm der produceres i Europa.

Hvis nordeuropæiske talenter skal følge med denne udvikling, må de skabe sig et internationalt netværk, så tidligt som muligt i deres karriere.

Screen Talent Europe vil give talenter i Europa en fælles co-produktionsplatform, hvor de kan komme i kontakt med filmskabere og talenter fra medlemslandene.
Medlemsorganisationerne vil bistå hinanden med adgang til udstyr, faciliteter, finansiel støtte og rådgivning, hvilket betyder at talenterne lettere kan producere film på tværs af landegrænserne.

Screen Talent Europe vil ligeledes arrangere pitching-fora, talent camps og andre netværksarrangementer, hvor talenter kan komme i kontakt professionelt og socialt.

Netværket vil arbejde for at styrke modellen for støttebaseret talentudvikling og hjælpe aktører i Europa, til at starte nye filmværksteder/film labs i lande hvor de endnu ikke eksisterer.

Succeskriteriet er, at Screen Talent Europe bliver et udviklende netværk, hvor medlemsorganisationerne skaber konkrete talentudviklingsprojekter sammen, formidler viden og erfaringer om talentudvikling, danner platform for tværkulturelle talentprojekter, og hjælper unge filmskabere med at co-producere på tværs af grænser.