GDPR

Dine personlige oplysninger er udelukkende tilgængelige for relevante personer, det vil sige ansatte på Aarhus Filmværksted og de øvrige værksteder i Fonden Filmtalent. Ved samtykke fra dig via vores ansøgningsskemaer kan vi videregive oplysninger til vores samarbejdspartnere i Screen Talent Europe.

STØTTE

Aarhus Filmværksted støtter udvikling af nyt filmtalent og professionelle filmeksperimenter. Vi støtter indenfor genrene fiktion, dokumentar, serier og nye fortælleformer - i både korte og lange formater.

Vi støtter med rådgivning, filmudstyr, produktions- og postproduktionsfaciliteter samt økonomisk støtte.

Det er ikke muligt at søge mere end ét filmværksted i Danmark per ansøgningsrunde. Søger du eksempelvis både i Odense og Aarhus, vil du blive bedt om at tilbagetrække din ansøgning fra et af værkstederne.

Der kan søges om økonomisk støtte af op mod 20.000,- gennem produktionsstøtteordningen og 100.000,- gennem færdiggørelsesstøtten.

Hvis man søger over 10.000,- skal man have et CVR-nummer. Det vil sige enten have eget firma eller co-producere med et eksisterende filmselskab. Den økonomiske støtte vil blive udbetalt i to rater. Første rate på 85% af beløbet udbetales ved produktionens start.

Anden rate på 15% af støttebeløbet udbetales ved aflæggelse af regnskab og gennemsyn af filmen, inden klippet lukkes.

Det er en forudsætning for modtagelse af støtten fra Aarhus Filmværksted, at produktionen skal sættes i gang senest et år efter, at støttetilsagnet er modtaget, ellers bortfalder støtten, medmindre der er lavet anden skriftelig aftale med Aarhus Filmværksted.
Udbetalingen af den sidste rate på 15 % af produktionsstøtten bortfalder senest et år efter indgåelse af produktionsaftalen, hvis filmen ikke har været til gennemsyn og er blevet arkiveret, medmindre der er lavet anden skriftelig aftale med Aarhus Filmværksted.

Hvis du ønsker at søge støtte til din film, skal du udfylde et ansøgningsskema og vedhæfte et budget.

Næste ansøgningsfrist for produktionsstøtteordningen er mandag d. 1. november 2021 kl.12.

Læs om vores forskellige støtteordninger herunder:

Lynstøtteordningen

Lynstøtteordningen er et tilbud til mindre produktioner som allerede er finansieret, men som mangler nogle smådele, en lampe, et stativ eller et mindre kamera.

Lynstøtten kan eksempelvis støtte film-og kunstskole opgaver eller filmprojekter i forbindelse med kulturelle institutioner i og omkring Aarhus.

Lynstøtten råder kun over begrænset udstyrsledighed, der projekter støttet indenfor produktionsansøgninger altid har første prioritet. 

Til postproduktion kan lån af speakbox eller et klipperum i op til 4 dage med fordel ansøges gennem lynstøtten.

Større udstyr som Aarhus Filmværksteds bil og FS7 kameraer og objektiver kan ikke lånes indenfor lynsstøtteordningen, dette skal ansøges indenfor produktionsstøtten her.

Udstyret kan maximalt lånes i fire dage, og må ikke bringes uden for landets grænser. 

Lynstøtten kan maximalt søges én uge før afhentning af udstyr. Under lynstøtteordningen kan der ikke søges kontantstøtte, eller lån af kassevogn. Eksempler på udstyr omfattet af lynstøtteordningen:

• Dolly

• Tripod

• Bounce board

• Mikrofon

• Lamper

Udstyr kan afhentes og afleveres på hverdage mellem 10:00 og 15:00.

Indkomne ansøgninger behandles hver onsdag, undtaget helligdage. Der behandles ikke ansøgninger om lynstøtte i juli måned.

Du finder ansøgningskemaet her.

Udviklingsstøtte

Udviklingsstøtten på op til 5000,- er målrettet filmprojekter, der på sigt har planer om at søge produktionsstøtte – men som endnu ikke er klar til at gå i produktion.

Støtten er øremærket aflønning af en konsulent, som ansøgeren selv vælger og aftaler et forløb med – eller som i enkelte tilfælde kan udpeges af Aarhus Filmværksted.

Støtten udbetales, når værkstedet har godkendt en kontrakt mellem ansøger og konsulent efter eventuel bevilling gennem ansøgningsproceduren.

Du finder ansøgningsskemaet her.

Produktionsstøtteordningen

Denne støtteordning har til formål at støtte talentudviklende filmproduktioner og professionelle filmeksperimenter. Vi støtter filmproduktion inden for alle kendte genre og formater; fiktion, dokumentar, web-serier, crossmedia, serier samt kort og lange film.Aarhus Filmværksted støtter filmtalenter i hele Danmark, men har i kontantstøtte tildelingen særlig opmærksomhed på i hvor høj grad det enkelte projekt udvikler og understøtter filmtalent forankret i Jylland og Vestdanmark.

Undtagelsesvis støtter vi også musikvideoproduktioner, hvis ansøgningen indeholder en særlig kunstnerisk ambition. For at opnå støtte er det afgørende at det ansøgte projekt har værkhøjde; det vil sige, at projektet har et vist kunstnerisk niveau og/eller at det har en ambition om at møde et publikum. Støttede filmproduktioner kan finde sted i alle lande - men det er et krav at enten instruktør eller producer er dansk statsborger.

Aarhus Filmværksted støtter filmtalenter i hele Danmark, men har i kontantstøtte tildelingen særlig opmærksomhed på i hvor høj grad det enkelte projekt udvikler og understøtter filmtalent forankret i Jylland og Vestdanmark.

Det praktiske:

Aarhus Filmværksted har fire årlige ansøgningsrunder, som ansøges via et digitalt ansøgningsskema her på hjemmesiden. Ansøgningsrunderne ligger i februar, maj, august og november. ansøgningerne behandles af en ekstern konsulent i samarbejde med Aarhus Filmværkstedets ledelse, hvor konsulentet tager den endelige afgørelse om tilsagn eller afslag. Konsulenten skiftes ud ved hver ansøgningsrunde, således at værkstedet årligt har fire forskellige konsulenter tilknyttet.

Behandlingsproceduren tager op til 5 uger og fungerer således:  

Uge 1. Ansøgning.
Deadline for ansøgninger.
Registrering og gennemlæsning af ansøgninger.
 
Uge 2. Første Behandlingsrunde.
Udvælgelse af projekter som skal gå videre til næste behandlingsrunde eller have afslag. Afslagsmodtagere får besked per mail.
 
Uge 3. Anden behandlingsrunde.
Ansøgere der er gået videre skal møde op til en obligatorisk udviklingssamtale med AFVs konsulent.
Samtalen varer op til 45 minutter – og ansøgeren må forvente at blive stillet en opgave, som skal besvares/løses indenfor 7 dage.
Herudover kontakter AFVs tekniske koordinator eventuelt ansøgeren for at afklare det produktionelle omfang af projektet.
 
Uge 4.  Afgørelse
AFVs konsulent modtager opgavebesvarelser og tager den endelige beslutning om tilsagn/afslag.
 
Uge 5.  Besked om støtte & afslag.
Alle ansøgere modtager skriftelig begrundede afslag & tilsagn per mail.

Næste ansøgningfrist er mandag d. 1. november 2021 kl.12.

Du finder ansøgningskemaet her.

Læs om konsulentens arbejde her

Færdiggørelsesstøtten

NYE VILKÅR PR. 29. JAN 2021:

Aarhus Filmværksted tilbyder færdiggørelsesstøtte på op til 100.000 kr til talentfilm i længere formater indenfor genrerne fiktion, dokumentar, serier og crossmedia.

Færdiggørelsesstøtte er en ordning med primært fokus på postproduktionen.

Betingelserne for at komme i betragtning er:

 • At projektet har en veletableret hovedproducent eller co-producent fra den Vestdanske region.
 • At der skal været tilknyttet mindst én (helst flere) kunstnerisk bærende A-funktioner, som skal være bosiddende i Århus.
 • At hovedproducentens/Co-producentens ansvarlige producer gerne skal have produceret mindst 1 spillefilm eller tilsvarende, der har været i biograf– og/eller TV-distribution eller tilsvarende.
 • At minimum 85 % af filmen er optaget.
 • At den samlede længde forventes at blive mindst 50 min.
 • At filmens postproduktion helt eller delvist foregår på Aarhus Filmværksted
 • At filmen imødekommer en forventning om, at den kan distribueres i nævneværdig grad; dvs at den enten har kunstneriske eller kommercielle kvaliteter som taler for, at filmen kan komme i biograf-, TV- eller festivaldistribution.

Færdiggørelsesstøtte kan ydes til afholdelse af lønninger til filmarbejdere i postproduktionen f.eks Filmklipper, Tonemester, Colorgrader etc.

Det er Co-producenten/hovedproducenten, der indgår den endelige aftale og forvalter støttemidlerne.

Ansøgningerne behandles 4 gange årligt i forbindelse med AFVs ordinære ansøgningsrunder. Behandlingen foretages af en ekstern konsulent fra filmbranchen tilknyttet AFV i samarbejde med AFVs leder.

Ansøgningen skal bla. indeholde:

 • Et råklip af den foreløbige film
 • Synopsis og manuskript
 • Hold og castliste
 • En produktionsplan og tidsramme for postproduktion
 • CV for instruktør, producer og produktionsselskab
 • Filmens budget og finansieringsplan
 • Et idéoplæg til en distributionsplan
 • Beskrivelse af motivation og fremtidigt perspektiv for nøglepersoner på filmen

Projekterne vurderes ikke kun ud fra de involveredes erfaring og potentiale, men også ud fra projektets kunstneriske kvalitet og/eller kommercielle potentiale. I bedømmelsen af projektet lægges der vægt på ide, originalitet og motivation, samt hvorvidt erfaringerne matcher formatet på projektet. Aarhus Filmværksted har ikke kun den brede succesfilm på kornet. En eksperimenterende kunstfilm med et smalt sigte kan lige såvel blive tildelt støtte.

 1. Rate på 50 % af det fulde støttebeløb udbetales, når AFV har modtaget en kopi af en skriftlig samarbejdsaftale mellem nøglepersonerne samt en postproduktionsplan.
 2. Rate på 35 % af det fulde støttebeløb udbetales, når AFV modtager og godkender næste gennemklip af filmen.
 3. Rate på 15 % af det fulde støttebeløb udbetales ved gennemsyn af den færdige film og ved aflæggelse af regnskab.

AFV vil herefter inkassere 5 % af alt overskud over 250.000,-, efter at filmen har spillet sig hjem - og indtil støttebeløbet fra Aarhus Filmværksted er tilbagebetalt.

Næste ansøgningsfrist for færdiggørelsesstøtte er mandag d. 1. november 2021 kl.12.

Du finder ansøgningskemaet her.

Supplerende produktionsstøtte

Søger du en supplerende produktionsstøtte ved Aarhus Filmværksted skal du have fået produktionsstøtte ved et af værkstederne i Viborg, Odense eller København. Direktøren for det primært ansøgte værksted skal have indstillet din film til supplerende produktionsstøtte ved Aarhus filmværksted for at vi kan behandle din ansøgning.

 

Indkommende ansøgninger behandles indenfor 7 dage.

Du finder ansøgningskemaet her.

Ny Teknik Støtte


Retningslinjer

Støtte til Ny teknik indeholder nu mulighed for a søge støtte til at udarbejde et Ny teknik-Breakdown - både for projekter med og uden produktionsstøtte.

 • Støtten kan søges løbende
 • Behandlingstiden på din ansøgning er op til 4 arbejdsdage
 • Du kan ansøge om støtte til at udarbejde et Breakdown, ligegyldigt om du allerede har produktionsstøtte eller ej.
 • Du bestemmer selv, om du vil søge støtte til at udarbejde dit Breakdown, eller om du vil lave det på egen hånd.

Støtten til Ny teknik-Breakdown indebærer:

 • kontantstøtte op til 2.000 kr.
 • adgang til vores post-produktions-faciliteter
 • begrænset adgang til produktionsudstyr
 • Læs vilkår for Breakdown støtte her

Du kan søge Ny Teknik ordningerne her:

Ny Teknik-Breakdown - ny ansøger

Ny Teknik-Breakdown (har produktionsstøtte)