SØG STØTTE HER

Aarhus Filmværksted støtter udvikling af nyt filmtalent og professionelle filmeksperimenter. Vi støtter indenfor genrene fiktion, dokumentar, serier og nye fortælleformer - i både korte og lange formater. Vi støtter ikke kommercielle produktioner.

Vi støtter med rådgivning, filmudstyr, produktions- og postproduktionsfaciliteter samt økonomisk støtte.
Den økonomiske støtte kan ikke bruges til lønninger, skuespillere dog undtaget.

Det er ikke muligt at søge mere end ét filmværksted i Danmark per ansøgningsrunde. Søger du eksempelvis både i Odense og Aarhus, vil du blive bedt om at tilbagetrække din ansøgning fra et af værkstederne.

Næste ansøgningsfrist for produktionsstøtteordningen er mandag d. 6. maj  2024 kl. 12.

Der kan søges om økonomisk støtte op til 25.000,- gennem produktionsstøtteordningen.

Hvis man søger over 10.000,- skal man have et CVR-nummer. Det vil sige enten have eget firma eller co-producere med et eksisterende filmselskab. Den økonomiske støtte vil blive udbetalt i to rater. Første rate på 85% af beløbet udbetales ved produktionens start.

Anden rate på 15% af støttebeløbet udbetales ved aflæggelse af regnskab og gennemsyn af filmen, inden klippet lukkes. og efter at AFV har modtaget en endelig master, 2 produktionsstills samt et arkivark. Det er ligeledes et krav at filmen er pligtafleveret til Det Danske Filmarkiv. Læs vejledningen her.

Det er en forudsætning for modtagelse af støtten fra Aarhus Filmværksted, at produktionen skal sættes i gang senest et år efter, at støttetilsagnet er modtaget, ellers bortfalder støtten, medmindre der er lavet anden skriftelig aftale med Aarhus Filmværksted.
Udbetalingen af den sidste rate på 15 % af produktionsstøtten bortfalder senest et år efter indgåelse af produktionsaftalen, hvis filmen ikke har været til gennemsyn og er blevet arkiveret, medmindre der er lavet anden skriftelig aftale med Aarhus Filmværksted.

Hvis du ønsker at søge støtte til din film, skal du udfylde et ansøgningsskema og vedhæfte et budget.

Læs om vores forskellige støtteordninger herunder:

Udviklingsstøtte

Udviklingsstøtten på op til 5000,- er målrettet filmprojekter, der på sigt har planer om at søge produktionsstøtte – men som endnu ikke er klar til at gå i produktion.

Støtten er øremærket aflønning af en konsulent, som ansøgeren selv vælger og aftaler et forløb med – eller som i enkelte tilfælde kan udpeges af Aarhus Filmværksted.

Støtten udbetales, når værkstedet har godkendt en kontrakt mellem ansøger og konsulent efter eventuel bevilling gennem ansøgningsproceduren.

Du finder ansøgningsskemaet her.

Produktionsstøtteordningen

Denne støtteordning har til formål at støtte talentudviklende filmproduktioner og professionelle filmeksperimenter. Vi støtter filmproduktion inden for alle kendte genre og formater; fiktion, dokumentar, web-serier, crossmedia, serier samt kort og lange film. Aarhus Filmværksted støtter filmtalenter i hele Danmark, men har i kontantstøtte tildelingen særlig opmærksomhed på i hvor høj grad det enkelte projekt udvikler og understøtter filmtalent forankret i Jylland og Vestdanmark.

Undtagelsesvis støtter vi også musikvideoproduktioner, hvis ansøgningen indeholder en særlig kunstnerisk ambition. For at opnå støtte er det afgørende at det ansøgte projekt har værkhøjde; det vil sige, at projektet har et vist kunstnerisk niveau og/eller at det har en ambition om at møde et publikum. Støttede filmproduktioner kan finde sted i alle lande - men det er et krav at enten instruktør eller producer er dansk statsborger.

Det praktiske:

Aarhus Filmværksted har fire årlige ansøgningsrunder, som ansøges via et digitalt ansøgningsskema her på hjemmesiden. Ansøgningsrunderne ligger i februar, maj, august og november. ansøgningerne behandles af en ekstern konsulent i samarbejde med Aarhus Filmværkstedets ledelse, hvor konsulenten tager den endelige afgørelse om tilsagn eller afslag.

Behandlingsproceduren tager op til 5 uger og fungerer således:  

Uge 1. Ansøgning.
Deadline for ansøgninger.
Registrering og gennemlæsning af ansøgninger.
 
Uge 2. Første Behandlingsrunde.
Udvælgelse af projekter som skal gå videre til næste behandlingsrunde eller have afslag. Afslagsmodtagere får besked per mail.
 
Uge 3. Anden behandlingsrunde.
Ansøgere der er gået videre skal møde op til en obligatorisk udviklingssamtale med AFVs konsulent.
Samtalen varer op til 45 minutter – og ansøgeren må forvente at blive stillet en opgave, som skal besvares/løses indenfor 7 dage.
Herudover kontakter AFVs tekniske koordinator eventuelt ansøgeren for at afklare det produktionelle omfang af projektet.
 
Uge 4.  Afgørelse
AFVs konsulent modtager opgavebesvarelser og tager den endelige beslutning om tilsagn/afslag.
 
Uge 5.  Besked om støtte & afslag.
Alle ansøgere modtager skriftelig begrundede afslag & tilsagn per mail.

Næste ansøgningfrist er mandag d. 6. maj  2024 kl.12.

Du finder ansøgningskemaet her.

Læs om konsulentens arbejde her

Supplerende produktionsstøtte

Søger du en supplerende produktionsstøtte ved Aarhus Filmværksted skal du have fået produktionsstøtte ved et af værkstederne i Viborg, Odense eller København. Direktøren for det primært ansøgte værksted skal have indstillet din film til supplerende produktionsstøtte ved Aarhus filmværksted for at vi kan behandle din ansøgning.

 

Indkommende ansøgninger behandles indenfor 7 dage.

Du finder ansøgningskemaet her.

Lynstøtteordningen

Lynstøtteordningen er et tilbud til mindre produktioner som allerede er finansieret, men som mangler nogle smådele, en lampe, et stativ eller et mindre kamera.

Lynstøtten kan eksempelvis støtte film-og kunstskole opgaver eller filmprojekter i forbindelse med kulturelle institutioner i og omkring Aarhus.

Lynstøtten råder kun over begrænset udstyrsledighed, der projekter støttet indenfor produktionsansøgninger altid har første prioritet. 

Til postproduktion kan lån af speakbox eller et klipperum i op til 4 dage med fordel ansøges gennem lynstøtten.

Større udstyr som FS7 kameraer og objektiver kan ikke lånes indenfor lynsstøtteordningen, dette skal ansøges indenfor produktionsstøtten her.

Udstyret kan maximalt lånes i fire dage, og må ikke bringes uden for landets grænser. 

Lynstøtten kan maximalt søges én uge før afhentning af udstyr. Under lynstøtteordningen kan der ikke søges kontantstøtte, eller lån af kassevogn. Eksempler på udstyr omfattet af lynstøtteordningen:

• Dolly

• Tripod

• Bounce board

• Mikrofon

• Lamper

Udstyr kan afhentes og afleveres på hverdage mellem 10:00 og 15:00.

Indkomne ansøgninger behandles hver onsdag, undtaget helligdage. Der behandles ikke ansøgninger om lynstøtte i juli måned.

Du finder ansøgningskemaet her.

Software støtte

SOFTWARE:
Det er muligt, i en kortere eller længere periode, at låne en licens til Movie Magic "Budgeting" og/eller "Scheduling". Softwaren bruges til at budgetterer og planlægge en filmproduktion, og benyttes i vid udstrækning af den professionelle branche. Kan installeres på både Mac og PC (dog ikke nyere styresystemer). Tryk her for at søge

 

GDPR

Dine personlige oplysninger er udelukkende tilgængelige for relevante personer, det vil sige ansatte på Aarhus Filmværksted og de øvrige værksteder i Fonden Filmtalent. Ved samtykke fra dig via vores ansøgningsskemaer kan vi videregive oplysninger til vores samarbejdspartnere i Screen Talent Europe.