Bestyrelse

Rasmus Ladefoged: Formand udpeget af Producentforeningen

Peter Rønnow: Næstformand udpeget af Aarhus Kommune

Trine Hansen: Medarbejderrepræsentant

Mikkel Serup: Medlem udpeget af Den Danske Filmskole

Søren Bendz: Medlem udpeget af den øvrige bestyrelse